Kursy egzaminacyjne FCE, CAE i inneKONWERSATORIUM specjalizuje się w skutecznym przygotowaniu do egzaminów Cambridge : Young Learners, FCE, CAE i CPE oraz na filologię angielską , do matury podstawowej i rozszerzonej. Kompleksowy program nauczania języka angielskiego " OD PRZEDSZKOLA DO LICEUM " daje naszym słuchaczom międzynarodowe certyfikaty językowe. Nasi wykładowcy mają doświadczenie i sukcesy - ponad 95% naszych słuchaczy zdaje egzaminy Cambridge z wynikiem pozytywnym (oceny A, B, C ) . Najmłodsi absolwenci KONWERSATORIUM zdają egzamin FCE i CAE w gimnazjum, a egzaminy CAE i CPE w LO.

processed by AtomJPEG 1.5.0n

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU FCE ( B2 ) ?

Przygotuj się do FCE, jeśli chcesz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać w kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski lub wziąć udział w kursie przygotowującym/wstępnym do studiów w języku angielskim. Egzaminy Cambridge English uznawane są przez ponad 20 000 organizacji na całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe.

Egzamin First (FCE):
 • Jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych
 • Honorują go pracodawcy
 • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej
 • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce
 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej
 • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
 • Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.
 • Gwarantuje wysoki wynik na maturze podstawowej.
JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin FCE składa się z czterech części pisemnych : Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie) oraz z części ustnej.

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU CAE ( C1 ) ?

Z certyfikatem CAE udowodnisz pracodawcom lub uczelniom wyższym, że płynnie i pewnie posługujesz się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i akademickich.

 • Jest honorowany przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe
 • Honorują go pracodawcy
 • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej
 • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce
 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
 • Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego
 • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
 • Gwarantuje wysoki wynik z matury rozszerzonej
JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin CAE składa się z czterech części pisemnych : Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie) oraz części ustnej.

Zapisy trwają cały rok. Zapraszamy!