Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge English


processed by AtomJPEG 1.5.0n

Konwersatorium specjalizuje się w skutecznym przygotowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych do prestiżowych egzaminów Cambridge English na wszystkich poziomach zaawansowania : Pre A1 Starters , A1 Movers , A2 Flyers , A2 Key for Schools , B1 Preliminary for Schools , B2 First for Schools , B2 First, C1 Advanced


Jak wygląda nauka angielskiego dla dzieci i młodzieży
w naszej szkole językowej?

Mamy zaplanowany konkretny i kompleksowy plan rozwoju językowego dla Twojego dziecka. Ścieżka egzaminacyjna Cambridge to kurs dla dzieci i młodzieży powyżej 8 roku życia. Już w drugiej klasie szkoły podstawowej dzieci mogą przystąpić w czerwcu do zdawania egzaminu YLE - to prestiżowe certyfikaty językowe, które dokumentują rozwój Twojego dziecka i jednocześnie są sprawdzianem jakości nauczania w naszej szkole. Dzieci uczą się z nami języka angielskiego od najmłodszych lat po maturę. W wieku 15- 18 lat osiągają najwyższe poziomy zaawansowania i certyfikaty Cambridge English na poziomach B2 - C2. Certyfikaty rozszerzają kwalifikacje zawodowe i umożliwiają studiowanie zagranicą.

O szczegóły organizacyjne zapytaj pod numerem telefonu: 608800433
Dlaczego warto przystąpić do egzaminu B2 First for Schools , B2 First ?Przygotuj się do B2 First, jeśli chcesz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać w kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski lub wziąć udział w kursie przygotowującym/wstępnym do studiów w języku angielskim. Egzaminy Cambridge English uznawane są przez ponad 20 000 organizacji na całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe.Egzamin B2 First:

 • Jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych

 • Honorują go pracodawcy
 • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej

 • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce

 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej

 • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.

 • Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

 • Gwarantuje wysoki wynik na maturze podstawowej.JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin B2 First składa się z czterech części pisemnych : Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie) oraz z części ustnej.DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU C1 Advanced ?


Z certyfikatem C1 Advanced udowodnisz pracodawcom lub uczelniom wyższym, że płynnie i pewnie posługujesz się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i akademickich.
 • Jest honorowany przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe

 • Honorują go pracodawcy

 • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej

 • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce

 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej

 • Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego

 • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

 • Gwarantuje wysoki wynik z matury rozszerzonejJAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin C1 Advanced składa się z czterech części pisemnych : Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie) oraz części ustnej.

O szczegóły organizacyjne zapytaj pod numerem telefonu: 608800433

Zapisy trwają cały rok. Zapraszamy!